Skip to content

Al meer dan 40 jaar abortus­hulpverlening

Zwangerschapsafbreking

Stimezo Zwolle ondersteunt al ruim 40 jaar op professionele en betrokken wijze vrouwen die onbedoeld zwanger zijn geraakt en een zwangerschapsafbreking (abortus) overwegen. Bij Stimezo Zwolle staat het psychisch en algemeen welbevinden van de vrouw vóór, tijdens en na een abortus, voorop. Het team van Stimezo levert zorg op maat en kijkt samen met de vrouw welke behandeling het beste aansluit bij haar persoonlijke voorkeur. Wij vinden keuzevrijheid van de vrouw van groot belang en begeleiden de vrouw bij het maken van een weloverwogen beslissing. Onze voorlichting en informatie zijn er op gericht om de vrouw te helpen de besluitvorming. 

 

Anticonceptie advies

Het medisch team van Stimezo begeleidt vrouwen bij het maken van een goede keuze over het gebruik van anticonceptie. Wij geven graag een persoonlijk anticonceptieadvies. De plaatsing van een spiraal na de behandeling behoort tot de mogelijkheden. Ook als er geen sprake is van een zwangerschapsafbreking, kan een vrouw bij ons terecht voor een anticonceptieadvies op maat. In een persoonlijk gesprek kijken wij samen met de vrouw naar welke vorm van anticonceptie het beste aansluit bij haar individuele omstandigheden, leeftijd en persoonlijke voorkeur. 

Professioneel en betrokken

Stimezo Zwolle werkt met NGvA geregistreerde abortusartsen, NVOG geregistreerde gynaecologen, NVA geregistreerde anesthesiologen en V&VN geregistreerde abortusverpleegkundigen.

ngva-logo
nvog-logo-gloed
logo-nederlandse-vereniging-voor-anesthesiologie
Over ons

Zonder oordeel

De houding van de medewerkers van Stimezo Zwolle is professioneel, invoelend en deskundig. Zij oordelen of veroordelen niet over wat er gezegd wordt en nemen de vragen van de vrouw altijd serieus.

 

Professioneel

De medewerkers van Stimezo nemen zeker geen beslissing voor haar, hoe moeilijk deze beslissing voor de vrouw ook kan zijn. De begeleiding, om te komen tot een weloverwogen keuze en de eventuele behandeling erna, is gericht op de vrouw en haar specifieke problematiek. Het medische team van Stimezo levert maatgerichte zorg voor de vrouw.

 

Anonimiteit

De gehele procedure valt onder het medisch beroepsgeheim en verloopt conform de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij geven nooit zonder de uitdrukkelijke toestemming van de vrouw, informatie aan derden over haar verblijf in de kliniek. Ook de ziektekosten verzekeraar of een huisarts wordt niet door ons op de hoogte gebracht.