Skip to content

Voor- en nadelen op een rij

Hieronder kun je per anticonceptiemethode de werking, het gebruik en de voor- en nadelen bekijken.

 

Betrouwbaarheid

Geen enkele methode is 100% betrouwbaar. Er bestaat dus een zeer kleine kans dat je, ondanks het gebruik van anticonceptie, toch zwanger kunt raken. Daarbij komt ook nog dat een aantal methoden in theorie zeer betrouwbaar zijn, maar in de praktijk wordt de betrouwbaarheid verminderd door onjuist gebruik.

 

De betrouwbaarheid van de pil, ring of pleister kan worden vergroot door een herinneringsbericht in te stellen op je mobiel. Er zijn ook verschillende apps beschikbaar die herinnert aan het innemen of toepassen van jouw anticonceptie.

De combinatiepil

De combinatiepil

Werking

De pil oftewel orale anticonceptie bevat een combinatie van hormonen (progestageen en oestrogeen) die ervoor zorgt dat de eisprong onderdrukt wordt. Bovendien wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

Je neemt dagelijks één pil in gedurende drie weken. Vervolgens wordt er één week gestopt met innemen, waardoor er doorgaans een bloeding optreedt. Na de stopweek begin je met de volgende strip. Om een menstruatie uit te stellen, kun je de stopweek overslaan en direct doorgaan met de volgende strip.

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is hoger dan condoom of kalendermethode of een ovulatieapp.
 • Je kan zelf jouw menstruatie reguleren.
 • Je hebt mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Veel vrouwen hebben minder pijnlijke menstruatie.
Nadelen
 • Je moet elke dag aan anticonceptie denken.
 • Bij het starten kunnen bijwerkingen als misselijkheid, hoofdpijn of gevoelige borsten optreden (maar verdwijnen meestal weer na enkele maanden).
 • Het vergeten van een pil, maar ook heftig overgeven of diarree, kan invloed hebben op de betrouwbaarheid. 
 • Mogelijke wisselwerking met andere medicijnen. 
 • Geeft een iets verhoogd risico op: trombose (stolsel in een ader), hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct of een beroerte), borstkanker, waardoor is niet geschikt:
  • als je rookt en ouder dan 35 jaar bent;
  • als je migraine met aura hebt;
  • als je trombose hebt (gehad);
  • als je een hart- en vaatziekte hebt (gehad);
  • als je borstkanker hebt (gehad);
  • als je borstvoeding geeft (eerste 3 weken).
Vaginale ring

Vaginale ring

Werking

Deze vorm van anticonceptie wordt niet geslikt, maar vaginaal ingebracht. Het is een flexibele kunststof ring die dagelijks een lage dosering oestrogeen en progestageen afgeeft. De hormonen worden via het slijmvlies in de vagina in het bloed opgenomen. Hierdoor wordt de eisprong onderdrukt en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

De ring wordt door de gebruiker zelf ingebracht net als een tampon. Na drie weken kun je de ring verwijderen en treedt er in de stopweek een bloeding op. Na zeven dagen breng je de nieuwe ring in. Het is ook mogelijk om de stopweek een keer over te slaan en direct na de eerste ring de volgende ring in te brengen.

Voordelen
 • De ring is even betrouwbaar als een combinatiepil, als je die juist gebruikt. 
 • Je kan zelf jouw menstruatie reguleren.
 • Je hebt mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Je hoeft niet iedere dag aan anticonceptie te denken, maar 1 keer per maand. Dus minder risico dat je het vergeet in vergelijking met combinatiepil of anticonceptiepleister.
 • Geschikt als alternatief voor vrouwen die misselijk worden van de anticonceptiepil. De ring blijft betrouwbaar als je overgeeft of diarree hebt.
Nadelen
 • Bijwerkingen zoals hoofdpijn, gespannen borsten, vaginale afscheiding of jeuk kunnen voorkomen.
 • Risico dat de ring er vanzelf uitkomt als je verzakking hebt of je moet persen bij moeilijke stoelgang.
 • Het niet op tijd inbrengen van een nieuwe ring of verkeerd gebruik kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • Mogelijke wisselwerking met andere medicijnen.
 • Geeft een iets verhoogd risico op: trombose (stolsel in een ader), hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct of een beroerte), borstkanker, waardoor is niet geschikt:
  • als je rookt en ouder dan 35 jaar bent;
  • als je migraine met aura hebt;
  • als je trombose hebt gehad;
  • als je een hart- en vaatziekte hebt gehad;
  • als je borstkanker hebt gehad;
  • als je borstvoeding geeft.
 • Risico op trombose is hoger dan bij het gebruik van de combinatiepil.
Anticonceptie­pleister

Anticonceptie­pleister

Werking

Deze vorm van anticonceptie wordt niet geslikt, maar als een pleister op de huid gedragen. De pleister bevat een vaste hoeveelheid oestrogeen en progestageen die dagelijks via de huid wordt opgenomen. Hierdoor wordt de eisprong onderdrukt en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

Bij deze vorm van anticonceptie dien je wekelijks aan uw anticonceptie te denken. Gedurende drie weken breng je iedere week een nieuwe pleister op een schone, droge en onbehaarde huid aan. Vervolgens draag je in de stopweek zeven dagen geen pleister waarbij doorgaans een bloeding optreedt. Het is ook mogelijk om de stopweek een keer over te slaan en direct na de eerste pleister de volgende pleister te gebruiken.

 

Voordelen
 • De pleister is even betrouwbaar als de combinatiepil, als je die juist gebruikt.
 • Je kan zelf jouw menstruatie reguleren. 
 • Je hebt mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Je hoeft niet iedere dag aan anticonceptie te denken, maar 1 keer per week. Dus minder risico dat je het vergeet in vergelijking met anticonceptiepil.
 • Geschikt als alternatief voor vrouwen die misselijk worden van de anticonceptiepil. De pleister blijft betrouwbaar als je diarree hebt of moet overgeven.
Nadelen
 • Mogelijk vaker klachten van pijnlijke gespannen borsten, dysmenorroe en misselijkheid in vergelijking met combinatiepil.
 • De pleister kan geheel of gedeeltelijk loslaten. Je moet het regelmatig controleren.
 • De pleister kan huidirritatie veroorzaken op de plaats van aanbrengen.
 • Niet geschikt voor vrouwen zwaarder dan 90 kilo (bij overgewicht wordt minder goed opgenomen door de huid).
 • Het niet op tijd aanbrengen van een nieuwe pleister kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • Mogelijke wisselwerking met andere medicijnen.
 • Geeft een iets verhoogd risico op: trombose (stolsel in een ader), hart- en vaatziekten (zoals een hartinfarct of een beroerte), borstkanker, waardoor is niet geschikt:
  • als je rookt en ouder dan 35 jaar bent;
  • als je migraine met aura hebt;
  • als je trombose hebt gehad;
  • als je een hart- en vaatziekte hebt gehad;
  • als je borstkanker hebt gehad;
  • als je borstvoeding geeft.
 • Risico op trombose is hoger dan bij het gebruik van de combinatiepil.
De minipil

De minipil

Werking

Dit is ook een vorm van orale anticonceptie, maar bevat alleen een progestageen. In sommige gevallen mag een vrouw geen oestrogenen gebruiken en biedt de minipil uitkomst. De minipil is ook geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven. Door het gebruik van de minipil wordt de eisprong geremd en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

Je neemt dagelijks één tablet in, op een vast tijdstip. Bij het gebruik van de minipil wordt er geen stopweek ingelast.

 

 

Voordelen
 • Geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven, vanaf 3 weken na de bevalling.
 • De betrouwbaarheid is even hoog als die van een combinatiepil, mits correct en op een vast tijdstip ingenomen.
 • Sommige vrouwen vinden het makkelijker aan de pil te denken als deze iedere dag moet worden ingenomen.
 • Meestal word je bij de minipil niet meer ongesteld. Sommige vrouwen krijgen onregelmatige bloedingen.
Nadelen
 • Je moet elke dag aan anticonceptie denken.
 • 1 op de 2 vrouwen heeft af en toe bloedverlies op onverwachte momenten. Dit heeft geen invloed op de betrouwbaarheid.
 • Bijwerkingen zoals misselijkheid, pijnlijke borsten, wisselende stemming en hoofdpijn kunnen voorkomen (maar verdwijnen meestal weer na enkele maanden).
 • Je kunt niet zelf bepalen wanneer je ongesteld wordt.
 • Het vergeten van een pil, maar ook heftig overgeven of diarree, kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • Mogelijke wisselwerking met andere medicijnen.
De prikpil

De prikpil

Werking

De prikpil is een injectie die alleen het hormoon progestageen bevat. De juiste hoeveelheid hormonen komt langzaam in uw lichaam vrij en zorgt ervoor dat de eisprong onderdrukt wordt.

Gebruik

De prikpil wordt iedere twee tot drie maanden door uw arts toegediend.

 

Voordelen
 • De prikpil is even betrouwbaar als de combinatiepil indien die juist wordt gebruikt. 
 • Een alternatief voor vrouwen die onregelmatig leven of de pil vergeten of geen combinatiepreparaten willen gebruiken.
 • Je hoeft maar 1 keer in 3 maanden aan anticonceptie te denken.
 • Het blijft betrouwbaar bij diarree of overgeven .
Nadelen
 • Omdat je de prikpil kunt vergeten of te lang uitstellen, kan de betrouwbaarheid verminderen.
 • Je kunt niet zelf bepalen wanneer je ongesteld wordt.
 • Bijwerkingen zoals gewichtsverandering, onregelmatig bloedverlies en hoofdpijn kunnen optreden (maar verdwijnen meestal weer na enkele maanden).
 • Heeft een invloed op de botdichtheid en dus niet geschikt bij vrouwen <18 jaar.
 • Voorzichtigheid is geboden bij vrouwen met hoge risico op trombose, hart- en vaatziekte en borstkanker. Neem contact in dit geval met een arts.
 • Indien je besluit toch zwanger te willen worden, is het mogelijk dat het soms enkele maanden duurt voordat je zwanger raakt.
Het anticonceptie­staafje

Het anticonceptie­staafje

Werking

Vanuit een kunststof staafje ter grootte van een lucifer dat onder de huid is geplaatst, wordt continu een zeer kleine hoeveelheid progestageen aan uw lichaam afgegeven. Dit zorgt voor remming van de eisprong.

Gebruik

Het anticonceptiestaafje wordt door je arts onder plaatselijke verdoving onderhuids in je bovenarm ingebracht en kan tot drie jaar blijven zitten.

Voordelen
 • Het staafje is heel betrouwbaar, zelfs betrouwbaarder dan de combinatiepil.
 • Een alternatief voor vrouwen die onregelmatig leven of de pil vergeten.
 • Je hoeft tot drie jaar niet aan je anticonceptie te denken.
 • Als normaliter pijnlijke en hevige menstruatie hebt, dan wordt jouw menstruatie lichter. Sommige vrouwen worden niet meer ongesteld.
 • Het blijft betrouwbaar bij diarree of overgeven.
Nadelen
 • Bijwerkingen zoals pijnlijke borsten, haaruitval, wisselende stemming en hoofdpijn kunnen voorkomen (maar verdwijnen meestal weer na enkele maanden).
 • Je kunt niet zelf bepalen wanneer je ongesteld wordt.
 • Je kunt onregelmatig, op onverwachte momenten, een beetje bloedverlies hebben. Dit komt vaker voor in de eerste 3 maanden van gebruik.
 • Het moet ingebracht en verwijderd worden door een ervaren arts.
 • Het verwijderen kan soms moeizaam zijn.
 • Voorzichtigheid geboden bij vrouwen met borstkanker of als er veel borstkanker in de familie voorkomt. Neem contact in dit geval met een arts.
Het koperspiraal

Het koperspiraal

Werking

Door de aanwezigheid van een vreemd lichaam in de baarmoeder wordt het eventueel bevruchte eicellen moeilijker gemaakt om in te nestelen in de baarmoeder. Bovendien zorgt de afgifte van koperionen in de baarmoeder ervoor dat zaadcellen afgebroken of afgeremd worden. De werking treedt direct na plaatsing in.

Gebruik

Het plaatsen van een koperspiraal in de baarmoeder dient door een arts te gebeuren. Het beste moment van plaatsen is binnen zeven dagen na het begin van de menstruatie. Het koperspiraal kan doorgaans tot vijf jaar blijven zitten.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog, hoger dan combinatie/mini pil. 
 • Je hoeft vijf of tien jaar niet aan je anticonceptie te denken.
 • Na het verwijderen kan je meestal snel zwanger worden.
 • Het koperspiraal heeft geen invloed op de regelmaat van je cyclus. Je behoudt je natuurlijke menstruatiecyclus.
 • Kan gebruikt worden als morningaftermethode en vervolgens blijven zitten als anticonceptie. (zie noodanticonceptie).
Nadelen
 • Moet ingebracht en verwijderd worden door een arts.
 • De menstruatie kan heviger of langduriger zijn dan normaal, vooral in de eerste drie maanden na plaatsing.
 • Soms kunnen er buikkrampen tijdens menstruaties optreden.
 • Je kunt de menstruatie niet uitstellen, zoals met een combinatiepil, ring of pleister.
 • Het plaatsen van een spiraal kan pijnlijk zijn. In onze kliniek kan je een koperspiraal laten plaatsen onder sedatie, als je dit wilt.
Het hormoonspiraal

Het hormoonspiraal

Werking

Dit spiraaltje bevat een progestageen dat continu in een lage dosering aan de baarmoeder wordt afgegeven. Het zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies in rust komt. Bovendien bemoeilijkt het vreemde lichaam in de baarmoeder de innesteling van een eventuele bevruchte eicel. Bij sommige vrouwen wordt zelfs de eisprong onderdrukt.

Gebruik

Het plaatsen van een hormoonspiraal in de baarmoeder dient door een arts te gebeuren. Het beste moment van plaatsen is binnen zeven dagen na het begin van de menstruatie. Het hormoonspiraal kan doorgaans tot vijf jaar blijven zitten.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog. 
 • Je hoeft tot vijf/ zes /acht jaar niet aan je anticonceptie te denken.
 • Je menstruatie wordt vaak minder zwaar. Sommige vrouwen worden zelfs helemaal niet meer ongesteld.
 • Na het verwijderen keert de normale menstruatie vrijwel altijd snel terug.
Nadelen
 • Moet ingebracht en verwijderd worden door een arts.
 • Met name de eerste drie maanden kunnen bijwerkingen zoals buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn optreden.
 • Je kunt de menstruatie niet uitstellen, zoals met een combinatiepil, ring of pleister.
 • Je kunt onregelmatig, op onverwachte momenten, een beetje bloedverlies hebben.
 • Het plaatsen van een spiraal kan pijnlijk zijn. In onze kliniek kan je een koperspiraal laten plaatsen onder sedatie, als je dit wilt.
Het condoom

Het condoom

Werking

Het condoom zorgt ervoor dat de zaadcellen worden tegengehouden. Er zijn twee verschillende varianten. De bekendste variant is het mannencondoom maar er bestaat ook een vrouwencondoom.

Gebruik

Het mannencondoom wordt over de stijve penis afgerold. Belangrijk hierbij is dat er geen lucht zit in het zaadreservoir aan het uiteinde. Het vrouwencondoom wordt door de vrouw vaginaal ingebracht. Dit kan vooraf worden gedaan.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid van condooms is redelijk. Bij correct gebruik van een mannencondoom is de kans op zwangerschap 2 procent en bij correct gebruik van een vrouwencondoom is deze kans 5 procent.
 • Condooms beschermen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).
 • Deze methode bevat geen hormonen.
Nadelen
 • Je dient tijdens het vrijen aan anticonceptie te denken en het bij je te hebben.
 • Het condoom kan als minder prettig worden ervaren tijdens het vrijen.
 • In de praktijk ligt de betrouwbaarheid aanzienlijk lager, aangezien condooms kunnen afglijden of scheuren. Van elke 1000 vrouwen die het mannencondoom gebruiken worden er 20 tot 130 toch zwanger in het eerste jaar van gebruik. Van elke 1000 vrouwen die het vrouwencondoom gebruiken worden er 50 tot 210 toch zwanger in het eerste jaar van gebruik. 
Sterilisatie van de man

Sterilisatie van de man

Werking

Door een eenvoudige chirurgische ingreep worden de zaadleiders onderbroken waardoor er bij een zaadlozing geen zaadcellen meer in het sperma voorkomen.

De ingreep

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Via kleine sneetjes in de balzakken worden de zaadleiders doorgeknipt en wordt alles dichtgemaakt. De ingreep is definitief, want het ongedaan maken van de ingreep is vaak niet meer mogelijk.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog.
 • De vrouw hoeft niet meer aan anticonceptie te denken.
 • Deze methode bevat geen hormonen.
Nadelen
 • Na de ingreep is de man niet direct onvruchtbaar, het duurt gemiddeld 3 maanden of 20 zaadlozingen voordat de werking definitief is.
 • Als je spijt hebt van de sterilisatie, kan dit meestal niet teruggedraaid worden. 
 • Sterilisatie is niet geschikt:
  • als je nog jong bent;
  • als je bang bent voor de operatie;
  • als je operaties of ontstekingen in de balzak hebt gehad.
Sterilisatie van de vrouw

Sterilisatie van de vrouw

Werking

De eileiders worden door een chirurgische ingreep afgesloten, waardoor de eicellen niet meer in de baarmoeder kunnen komen en dus niet meer bevrucht kunnen worden door een zaadcel.

Methoden

Er zijn twee verschillende methoden, waarbij de ingreep plaatsvindt via sneetjes in de buik (laparoscopie) of van binnen uit via de schede (hysteroscopie). Bij een laparoscopie wordt via sneetjes in de buik een kijkbuis in de buik gebracht en een instrument waarmee de eileiders worden  afgesloten. Het afsluiten van de eileiders kan gedaan worden door dichtbranden of afsluiten met klemmetjes of ringetjes. Deze ingreep wordt gedaan onder narcose.

Een hysteroscopie is een kijkoperatie in de baarmoeder. Via de schede wordt een kijkbuis ingebracht en een katheter om de eileiders van binnenuit af te sluiten. Het afsluiten kan gedaan worden door het plaatsen van speciale veertjes (Essure-techniek) of door de eileiders op te vullen met een siliconenrubber (Ovabloc). Voor een hysteroscopie hoef je niet onder narcose, maar plaatselijke verdoving kan wel toegepast worden.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog. 
 • Je hoeft nooit meer aan anticonceptie te denken.
 • Deze methode bevat geen hormonen.
 • De methode is onmiddellijk betrouwbaar, je bent direct niet meer vruchtbaar.
Nadelen
 • De ingreep is definitief, want het ongedaan maken van de ingreep is vaak niet meer mogelijk.
 • Het is duur: je moet in één keer een groot bedrag betalen;
 • Sterilisatie is niet geschikt:
  • als je nog jong bent of niet zeker weet of je nog kinderen wilt;
  • als je eerder (grote) operaties of ontstekingen in de buik had.
Pessarium

Pessarium

Werking

Het pessarium (ook wel portiokapje genoemd) is een kapje dat je kort voor de seks inbrengt als een tampon zodat het de baarmoedermond bedekt. Daardoor vormt het een barrière voor zaadcellen die de baarmoeder willen binnendringen. Je gebruikt het samen met een gel, die de zaadcellen in het sperma vertraagt. 

Gebruik

Het pessarium breng je zelf, voorafgaand aan seks, in, in de vagina. Het mag niet langer dan 2 uur van te voren ingebracht worden. Pas 6 uur na de onbeschermde seks mag het verwijderd worden. Het pessarium kan je na de seks wassen met water en zeep en aan de lucht laten drogen. Het kan hergebruikt worden op deze manier. Een pessarium gaat tot twee jaar mee. Daardoor is het een vrij goedkope methode.

 

Omdat er af en toe toch iets mis kan gaan bij het gebruik, is deze methode niet geschikt als je een zwangerschap absoluut wilt vermijden. Deze methode is geschikt om aan geboortespreiding te doen. Hierbij wil je een (nieuwe) zwangerschap het liefst nog uitstellen, maar is een ongeplande zwangerschap is niet per se ongewenst. 

 
 
Voordelen
 • De betrouwbaarheid is redelijk
 • Deze methode bevat geen hormonen
Nadelen
 • Je moet voorafgaand aan seks aan anticonceptie te denken en je moet elke keer het pessarium en gel bij je hebben.
 • In de praktijk ligt de betrouwbaarheid lager, aangezien pessariums verkeerd ingebracht kunnen worden. Van elke 1000 vrouwen die het pessarium gebruiken worden er 160 tot 170 toch zwanger in het eerste jaar van gebruik. De methode wordt betrouwbaarder naarmate je vertrouwder raakt met het gebruik. Het is aan te raden om de eerste maand van gebruik te methode te combineren met een andere anticonceptiemiddel. 
Natuurlijke methoden

Natuurlijke methoden

Periodieke onthouding

 

Werking

Bij een natuurlijke methode wordt seks vermeden op de vruchtbare dagen in de cyclus. Dit wordt ook periodieke onthouding genoemd. De vruchtbare dagen zijn ongeveer 7 dagen voor de eisprong tot 2 dagen na de eisprong. Ook kan je ervoor kiezen om op die dagen anticonceptie te gebruiken, zoals een condoom. 

 

De natuurlijke methoden zijn de kalendermethode, de temperatuurmethode of de Billingsmethode. De methoden kunnen gecombineerd worden. Er zijn apps die het gebruik van deze methoden ondersteunen. Ook kunnen ovulatietesten gebruikt worden om een betere inschatting van de vruchtbare dagen te maken.  

 

Bij de kalendermethode houd je je menstruatiecyclus bij op een kalender. De eisprong is ongeveer 14 dagen vóór de volgende menstruatie. Bij vrouwen met een regelmatige cyclus kan zo de vruchtbare periode berekend worden. Let op: uit recent onderzoek blijkt dat de vruchtbare periode van de cyclus sterk kan schommelen, zelfs bij vrouwen met een heel regelmatige cyclus. 

 

Bij de temperatuurmethode meet je elke dag je lichaamstemperatuur in de ochtend, na het wakker worden. Je temperatuur wordt iets lager op het moment van de eisprong (0,1 graden). Na de eisprong wordt je temperatuur weer iets hoger (0,3-0,5 graden), dit blijft zo tot de volgende menstruatie. Bij vrouwen met een regelmatige cyclus kan zo de vruchtbare periode in volgende cycli berekend worden. Let op: uit recent onderzoek blijkt dat de vruchtbare periode van de cyclus sterk kan schommelen, zelfs bij vrouwen met een heel regelmatige cyclus.

 

Bij de Billingsmethode kijk je naar de afscheiding die uit de vagina komt om de vruchtbare dagen te bepalen. Rond de eisprong lijkt de afscheiding op eiwit en is het draderig. Op andere dagen is de vaginale afscheiding natter en wit of doorzichtig. Deze verandering van de afscheiding vindt pas plaats vanaf 2-3 dagen voorafgaand aan de eisprong.

 

Omdat deze methoden niet betrouwbaar zijn, zijn deze methoden niet geschikt als je een zwangerschap absoluut wilt vermijden. Deze methoden zijn geschikt om aan geboortespreiding te doen. Hierbij wil je een (nieuwe) zwangerschap het liefst nog uitstellen, maar is een ongeplande zwangerschap is niet per se ongewenst.

Voordelen
 • Je neemt geen hormonen in.
 • Er wordt geen anticonceptie ingebracht.
Nadelen
 • Beide partners moeten gemotiveerd zijn en discipline hebben.
 • Je moet elke dag aan je cyclus denken.
 • De cyclus moet regelmatig zijn. 
 • Deze methoden zijn moeilijk om toe te passen. Van de 1000 vrouwen die deze methoden gebruiken worden er 50 tot 230 toch zwanger in het eerste jaar van gebruik.
Natuurlijke methoden

Natuurlijke methoden

Terugtrekken

 

Werking

Terugtrekken wordt ook wel “coïtus interruptus” genoemd, of “voor het zingen de kerk uit”. Tijdens de seks trekt de man de penis uit de vagina, zodat hij buiten de vagina klaarkomt. De zaadcellen uit het sperma kunnen dan niet de eicel bevruchten.

Gebruik

Wanneer de man goed aanvoelt wanneer hij klaarkomt, kan hij tijdig de penis uit de vagina trekken.

 

 

Omdat deze methode niet betrouwbaar is, is deze methoden niet geschikt als je een zwangerschap absoluut wilt vermijden. Deze methoden zijn geschikt om aan geboortespreiding te doen. Hierbij wil je een (nieuwe) zwangerschap het liefst nog uitstellen, maar is een ongeplande zwangerschap is niet per se ongewenst. 

Voordelen
 • Je neemt geen hormonen in. 
 • Er wordt geen anticonceptie ingebracht.
Nadelen
 • De methode is moeilijk correct toe te passen en niet betrouwbaar. Van elke 1000 vrouwen die terugtrekken gebruiken worden er ongeveer 40 tot 200 toch zwanger. 
 • Je moet er tijdens de seks goed aan denken.
 • Je moet de partner erop kunnen vertrouwen dat hij tijdig de penis uit de vagina haalt.
 • De man kan wel al voorvocht verliezen in de vagina. Dit bevat geen zaadcellen. Wel kunnen een aantal zaadcellen van een vorige zaadlozing blijven zitten zijn in de urinebuis en kunnen deze zaadcellen toch met dit voorvocht tot een zwangerschap leiden.

Maak een afspraak

We zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag 8:15 – 16:15 uur en op vrijdag van 8:15 – 12:15 uur.

Of stel je vraag via

Persoonlijk adviesgesprek

Ook als er geen sprake is van een zwangerschapsafbreking, kan een vrouw bij ons terecht voor een anticonceptie advies op maat. In een persoonlijk gesprek kijken wij samen met de vrouw naar welke vorm van anticonceptie het beste aansluit bij haar individuele omstandigheden, leeftijd en persoonlijke voorkeur.

 

Ga voor een persoonlijk anticonceptie adviesgesprek naar de contactpagina en maak een afspraak en vraag vrijblijvend een prijsopgave.

Klik hier voor meer informatie: Welke anticonceptie past het beste bij mij?