Skip to content

TIJDELIJK GEEN PARKEERGELEGENHEID VOOR DE DEUR

Beste bezoeker, de komende maanden worden er herinrichtingswerkzaamheden aan de Oosterlaan uitgevoerd waardoor er GEEN parkeergelegenheid is bij ons voor de deur. Wij adviseren je om met het openbaar vervoer te komen of je auto te parkeren in parkeergarage Stationsplein (afslag 18 vanaf de A28).

TIJDELIJK GEEN PARKEERGELEGENHEID

Voor- en nadelen op een rij

Hieronder kun je per anticonceptiemethode de werking, het gebruik en de voor- en nadelen bekijken.

 

Betrouwbaarheid

Geen enkele methode is 100% betrouwbaar. Er bestaat dus een zeer kleine kans dat je, ondanks het gebruik van anticonceptie, toch zwanger kunt raken. Daarbij komt ook nog dat een aantal methoden in theorie zeer betrouwbaar zijn, maar in de praktijk wordt de betrouwbaarheid verminderd door onjuist gebruik.

 

De betrouwbaarheid van de pil, ring of pleister kan worden vergroot door een herinneringsbericht in te stellen op je mobiel. Er zijn ook verschillende apps beschikbaar die herinnert aan het innemen of toepassen van jouw anticonceptie.

De combinatiepil

De combinatiepil

Werking

De pil oftewel orale anticonceptie bevat een combinatie van hormonen (progestageen en oestrogeen) die ervoor zorgt dat de eisprong onderdrukt wordt. Bovendien wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

Je neemt dagelijks één pil in gedurende drie weken. Vervolgens wordt er één week gestopt met innemen, waardoor er doorgaans een bloeding optreedt. Na de stopweek begin je met de volgende strip. Om een menstruatie uit te stellen, kun je de stopweek overslaan en direct doorgaan met de volgende strip.

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog (bij correct gebruik zal 3 op de 1000 vrouwen toch zwanger raken in het eerste jaar van gebruik).
 • Mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Minder pijnlijke menstruatie.
 • Het bloedverlies tijdens de menstruatie vermindert.
Nadelen
 • Bij het starten kunnen bijwerkingen als misselijkheid, hoofdpijn of gevoelige borsten optreden (maar verdwijnen meestal weer na enkele maanden).
 • Het vergeten van een pil, maar ook heftig overgeven of diarree, kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • Minder geschikt voor vrouwen van 35 jaar of ouder die blijven roken.
 • Voorzichtigheid is geboden bij hart- en vaataandoeningen.
Vaginale ring

Vaginale ring

Werking

Deze vorm van anticonceptie wordt niet geslikt, maar vaginaal ingebracht. Het is een flexibele kunststof ring die dagelijks een lage dosering oestrogeen en progestageen afgeeft. De hormonen worden via het slijmvlies in de vagina in het bloed opgenomen. Hierdoor wordt de eisprong onderdrukt en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

De ring wordt door de gebruiker zelf ingebracht net als een tampon. Na drie weken kun je de ring verwijderen en treedt er in de stopweek een bloeding op. Na zeven dagen breng je de nieuwe ring in. Het is ook mogelijk om de stopweek een keer over te slaan en direct na de eerste ring de volgende ring in te brengen.

Voordelen
 • De ring is even betrouwbaar als een combinatiepil, mits volgens voorschrift gebruikt.
 • Het bloedverlies tijdens de menstruatie vermindert.
 • Niet iedere dag aan anticonceptie hoeven denken.
Nadelen
 • Bijwerkingen zoals hoofdpijn, vaginaal ongemak of misselijkheid kunnen voorkomen.
 • Minder geschikt voor vrouwen van 35 jaar of ouder die blijven roken. Voorzichtigheid is geboden bij hartvaataandoeningen.
Anticonceptie­pleister

Anticonceptie­pleister

Werking

Deze vorm van anticonceptie wordt niet geslikt, maar als een pleister op de huid gedragen. De pleister bevat een vaste hoeveelheid oestrogeen en progestageen die dagelijks via de huid wordt opgenomen. Hierdoor wordt de eisprong onderdrukt en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

Bij deze vorm van anticonceptie dien je wekelijks aan uw anticonceptie te denken. Gedurende drie weken breng je iedere week een nieuwe pleister op een schone, droge en onbehaarde huid aan. Vervolgens draag je in de stopweek zeven dagen geen pleister waarbij doorgaans een bloeding optreedt. Het is ook mogelijk om de stopweek een keer over te slaan en direct na de eerste pleister de volgende pleister te gebruiken.

 

Voordelen
 • De pleister is even betrouwbaar als de combinatiepil, mits volgens voorschrift gebruikt.
 • Het bloedverlies tijdens de menstruatie vermindert.
 • Niet dagelijks, maar wekelijks aan anticonceptie hoeven denken.
Nadelen
 • Niet geschikt voor vrouwen zwaarder dan 90 kilo (de hormonen worden bij overgewicht minder goed opgenomen door de huid).
 • De pleister kan huidirritatie veroorzaken op de plaats van aanbrengen.
 • Minder geschikt voor vrouwen van 35 jaar of ouder die blijven roken. Voorzichtigheid is geboden bij hart- en vaataandoeningen.
 • Het niet op tijd aanbrengen van een nieuwe pleister kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • De pleister kan loslaten, u dient dit regelmatig te controleren.
De minipil

De minipil

Werking

Dit is ook een vorm van orale anticonceptie, maar bevat alleen een progestageen. In sommige gevallen mag een vrouw geen oestrogenen gebruiken en biedt de minipil uitkomst. De minipil is ook geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven. Door het gebruik van de minipil wordt de eisprong geremd en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik

Je neemt dagelijks één tablet in, op een vast tijdstip. Bij het gebruik van de minipil wordt er geen stopweek ingelast.

 

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is even hoog als die van een combinatiepil, mits correct en op een vast tijdstip ingenomen.
 • Sommige vrouwen vinden het makkelijker aan de pil te denken als deze iedere dag moet worden ingenomen.
Nadelen
 • Onregelmatig bloedverlies.
 • Bijwerkingen zoals misselijkheid, pijnlijke borsten, wisselende stemming en hoofdpijn kunnen voorkomen.
 • Geen mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Het vergeten van een pil, maar ook heftig overgeven of diarree, kan invloed hebbenop de betrouwbaarheid.
De prikpil

De prikpil

Werking

De prikpil is een injectie die alleen het hormoon progestageen bevat. De juiste hoeveelheid hormonen komt langzaam in uw lichaam vrij en zorgt ervoor dat de eisprong onderdrukt wordt.

Gebruik

De prikpil wordt iedere twee tot drie maanden door uw arts toegediend.

 

Voordelen
 • De prikpil is even betrouwbaar als de combinatiepil indien iedere drie maanden toegediend.
 • Een alternatief voor vrouwen die onregelmatig leven of de pil vergeten.
 • Slecht eens per drie maanden aan uw anticonceptie denken.
Nadelen
 • Bijwerkingen zoals gewichtsverandering, onregelmatig bloedverlies en hoofdpijn kunnen optreden.
 • Als bijwerking kan een vermindering van de botdichtheid optreden, waardoor de prikpil afgeraden wordt bij botontkalking.
 • Indien je besluit toch zwanger te willen worden, is het mogelijk dat het soms enkele maanden duurt voordat je weer vruchtbaar bent.
Het anticonceptie­staafje

Het anticonceptie­staafje

Werking

Vanuit een kunststof staafje ter grootte van een lucifer dat onder de huid is geplaatst, wordt continu een zeer kleine hoeveelheid progestageen aan uw lichaam afgegeven. Dit zorgt voor remming van de eisprong.

Gebruik

Het anticonceptiestaafje wordt door je arts onder plaatselijke verdoving onderhuids in je bovenarm ingebracht en kan tot drie jaar blijven zitten.

Voordelen
 • Het staafje is even betrouwbaar als de combinatiepil, mits correct ingebracht.
 • Een alternatief voor vrouwen die onregelmatig leven of de pil vergeten.
 • Tot drie jaar niet aan uw anticonceptie hoeven denken.
 • Na het verwijderen keert de normalemenstruatie snel terug.
Nadelen
 • Het inbrengen dient door een ervaren arts te gebeuren, omdat het belangrijk is dat dit goed gebeurt.
 • Onregelmatige bloedingen of geheel uitblijven van menstruatie kan voorkomen.
Het koperspiraal

Het koperspiraal

Werking

Door de aanwezigheid van een vreemd lichaam in de baarmoeder wordt het eventueel bevruchte eicellen moeilijker gemaakt om in te nestelen in de baarmoeder. Bovendien zorgt de afgifte van koperionen in de baarmoeder ervoor dat zaadcellen afgebroken of afgeremd worden. De werking treedt direct na plaatsing in.

Gebruik

Het plaatsen van een koperspiraal in de baarmoeder dient door een arts te gebeuren. Het beste moment van plaatsen is binnen zeven dagen na het begin van de menstruatie. Het koperspiraal kan doorgaans tot vijf jaar blijven zitten.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog (gemiddeld wordt 1-10 op de 1000 vrouwen zwanger)
 • Tot vijf jaar niet aan uw anticonceptie hoeven denken.
 • Na het verwijderen keert de normale menstruatie snel terug.
 • Kan gebruikt worden als morningaftermethode en vervolgens blijven zitten als anticonceptie.
Nadelen
 • De menstruatie kan heviger of langduriger zijn dan normaal, vooral in de eerste drie maanden.
 • Het plaatsen van een spiraal kan pijnlijk zijn.
Het hormoonspiraal

Het hormoonspiraal

Werking

Dit spiraaltje bevat een progestageen dat continu in een lage dosering aan de baarmoeder wordt afgegeven. Het zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies in rust komt. Bovendien bemoeilijkt het vreemde lichaam in de baarmoeder de innesteling van een eventuele bevruchte eicel. Bij sommige vrouwen wordt zelfs de eisprong onderdrukt.

Gebruik

Het plaatsen van een hormoonspiraal in de baarmoeder dient door een arts te gebeuren. Het beste moment van plaatsen is binnen zeven dagen na het begin van de menstruatie. Het hormoonspiraal kan doorgaans tot vijf jaar blijven zitten.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog (gemiddeld wordt 1-2 op de 1000 vrouwen zwanger)
 • Tot vijf jaar niet aan uw anticonceptie hoeven denken.
 • Na het verwijderen keert de normale menstruatie snel terug.
Nadelen
 • Met name de eerste drie maanden kunnen bijwerkingen zoals buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn optreden.
 • Bloedverlies kan onregelmatig verlopen of zelfs geheel uitblijven.
 • Het plaatsen van een spiraal kan pijnlijk zijn.
Het condoom

Het condoom

Werking

Het condoom zorgt ervoor dat de zaadcellen worden tegengehouden. Er zijn twee verschillende varianten. De bekendste variant is het mannencondoom maar er bestaat ook een vrouwencondoom.

Gebruik

Het mannencondoom wordt over de stijve penis afgerold. Belangrijk hierbij is dat er geen lucht zit in het zaadreservoir aan het uiteinde. Het vrouwencondoom wordt door de vrouw vaginaal ingebracht. Dit kan vooraf worden gedaan.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid van condooms is redelijk. Bij gebruik van het mannencondoom wordt gemiddeld 2 op de 100 vrouwen toch zwanger en bij gebruik van het vrouwencondoom is dat 5 op de 100 vrouwen bij correct gebruik.
 • Beschermt tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).
 • Deze methode bevat geen hormonen.
Nadelen
 • Men dient tijdens het vrijen aan anticonceptie te denken.
 • Het condoom kan als minder prettig worden ervaren tijdens het vrijen.
 • In de praktijk ligt de betrouwbaarheid aanzienlijk lager, aangezien condooms kunnen afglijden of scheuren.
Sterilisatie van de man

Sterilisatie van de man

Werking

Door een eenvoudige chirurgische ingreep worden de zaadleiders onderbroken waardoor er bij een zaadlozing geen zaadcellen meer in het sperma voorkomen.

De ingreep

De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Via kleine sneetjes in de balzakken worden de zaadleiders doorgeknipt en wordt alles dichtgemaakt. De ingreep is definitief, want het ongedaan maken van de ingreep is vaak niet meer mogelijk.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog, slechts 1 op de 1000 vrouwen wordt toch zwanger.
 • Nooit meer aan anticonceptie hoeven denken.
 • Deze methode bevat geen hormonen.
Nadelen
 • Na de ingreep is de man niet direct onvruchtbaar, het duurt gemiddeld 3 maanden of 20 zaadlozingen.
Sterilisatie van de vrouw

Sterilisatie van de vrouw

Werking

De eileiders worden door een chirurgische ingreep afgesloten, waardoor de eicellen niet meer in de baarmoeder kunnen komen en dus niet meer bevrucht kunnen worden door een zaadcel.

Methoden

Er zijn twee verschillende methoden, waarbij de ingreep plaatsvindt via sneetjes in de buik (laparoscopie) of van binnen uit via de schede (hysteroscopie). Bij een laparoscopie wordt via sneetjes in de buik een kijkbuis in de buik gebracht en een instrument waarmee de eileiders worden  afgesloten. Het afsluiten van de eileiders kan gedaan worden door dichtbranden of afsluiten met klemmetjes of ringetjes. Deze ingreep wordt gedaan onder narcose.

Een hysteroscopie is een kijkoperatie in de baarmoeder. Via de schede wordt een kijkbuis ingebracht en een katheter om de eileiders van binnenuit af te sluiten. Het afsluiten kan gedaan worden door het plaatsen van speciale veertjes (Essure-techniek) of door de eileiders op te vullen met een siliconenrubber (Ovabloc). Voor een hysteroscopie hoef je niet onder narcose, maar plaatselijke verdoving kan wel toegepast worden.

 

Voordelen
 • De betrouwbaarheid is zeer hoog. Nooit meer aan anticonceptie hoeven denken.
 • Deze methode bevat geen hormonen.
 • De herstelperiode na een hysteroscopie is korter dan na een laparoscopie.
Nadelen
 • De ingreep is definitief, want het ongedaan maken van de ingreep is vaak niet meer mogelijk.
 • Na een hysteroscopie ben je niet direct onvruchtbaar, je dient drie maanden aanvullende maatregelen te treffen ter voorkoming van zwangerschap.

Maak een afspraak

We zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag 8:15 – 16:15 uur en op vrijdag van 8:15 – 12:15 uur.

Of stel je vraag via

Persoonlijk adviesgesprek

Ook als er geen sprake is van een zwangerschapsafbreking, kan een vrouw bij ons terecht voor een anticonceptie advies op maat. In een persoonlijk gesprek kijken wij samen met de vrouw naar welke vorm van anticonceptie het beste aansluit bij haar individuele omstandigheden, leeftijd en persoonlijke voorkeur.

 

Ga voor een persoonlijk anticonceptie adviesgesprek naar de contactpagina en maak een afspraak en vraag vrijblijvend een prijsopgave.

Klik hier voor meer informatie: Welke anticonceptie past het beste bij mij?