Skip to content

Missie en visie

Missie

Zorgen voor het psychisch en algemeen welbevinden van de vrouw vóór, tijdens en na een abortus is voor Stimezo Zwolle vanzelfsprekend. Keuzehulpgesprekken, voorlichting en informatie zijn er op gericht de vrouw te ondersteunen haar besluitvorming zo helder en duidelijk mogelijk te krijgen bij het afbreken van een onbedoelde zwangerschap. De bescherming van haar privacy is daarbij gewaarborgd.

Visie

Wanneer een vrouw ongewenst of ongepland zwanger is moet zij meestal in een korte tijd, al dan niet samen met haar (ex-)partner, een ingrijpende beslissing nemen. Dilemma’s, ethische vraagstukken, waarden en normen zijn onlosmakelijk verbonden met dit besluitvormingsproces. Een keuze kan makkelijk en eenduidig zijn. Of moeilijk en ingewikkeld. En alle varianten die tussen deze twee uitersten liggen. Keuzes maken bij een ongewenste zwangerschap komen voor bij vrouwen in de leeftijdscategorie van tiener tot en met vrouwen die in de overgang zijn. Stimezo vindt de keuzevrijheid van vrouwen van groot belang en begeleiden vrouwen door middel van keuzehulpgesprekken naar een weloverwogen besluit.

Stimezo heeft als visie dat het algemeen psychisch welbevinden van vrouwen voorop staat. Dat betekent dat er veel aandacht uitgaat naar de vrouw in de levensfase waarin zij zich bevindt waarbij ook aandacht is voor haar partner, gezin en andere sociale netwerken die van belang zijn. Aandacht voor gezondheid en vitaliteit van de vrouw staat voorop. Evenals een goede voorlichting over anticonceptie en het voorkomen van een herhaling van een ongewenste zwangerschap.

Zonder oordeel

De houding van de medewerkers van Stimezo Zwolle is professioneel, invoelend en deskundig. Zij oordelen of veroordelen niet over wat er gezegd wordt en nemen de vragen van de vrouw altijd serieus.