Abortuskliniek Stimezo Zwolle
Betrokken en professionele
ondersteuning bij een
ongewenste zwangerschap
ongewenst zwanger
zwangerschap afbreken
abortus

Informatie m.b.t. het Coronavirus en uw afspraak (voor behandeling)

Onze medewerkers stellen alles in het werk om alle gemaakte afspraken door te laten gaan en u conform de laatste richtlijnen en voorschriften van het RIVM te behandelen. Door alle versoepelingen is het weer mogelijk dat uw partner, vriend of vriendin of andere begeleiders bij het gesprek aanwezig kunnen zijn. In onze openbare ruimtes en wachtkamers blijft de 1,5 meter afstand onverminderd van kracht en is het dragen van een mondkapje verplicht.

Abortuskliniek Stimezo Zwolle helpt bij zwangerschapsafbreking

Bij een ongewenste zwangerschap vinden wij het belangrijk dat vrouwen de vrijheid hebben om een keuze te mogen maken. Abortuskliniek Stimezo in Zwolle biedt u een veilige omgeving en staat u bij in het traject van een zwangerschapsafbreking. Van de besluitvorming, de abortus tot en met de nazorg. 

Nieuwsuur heeft een informatief reportage gemaakt. Klik hier als u deze wilt bekijken.

Ongewenst zwanger?

In onze kliniek is behandeling mogelijk tot 13 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Abortus is in Nederland mogelijk tot een zwangerschapsduur van 22 weken. Bij een zwangerschap vanaf 13 weken kunnen wij u doorverwijzen naar een tweede trimester kliniek.

Alle procedures in onze kliniek vallen onder het medisch beroepsgeheim. Dit houdt in dat wij nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming informatie geven over uw verblijf in de kliniek. Uw ziektekostenverzekeraar wordt niet op de hoogte gebracht en u krijgt geen post thuis gestuurd. Extra informatie over ons privacyreglement kunt u bij ons opvragen.

Er kunnen talloze factoren zijn die ervoor zorgen dat een zwangerschap niet gewenst is. Wij gaan onbevooroordeeld het gesprek met u aan en stellen daarbij altijd uw hulpvraag voorop. In onze kliniek bieden wij hulp aan vrouwen van alle leeftijden. Omdat Stimezo Zwolle het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk behandeld kunt worden, kennen wij GEEN wachttijden.

Behandelingen in onze abortuskliniek

In de kliniek voeren wij meerdere behandelingen uit. Deze zijn: zuigcurettage met plaatselijke verdoving, zuigcurettage onder narcose en behandeling met de abortuspil. Voor de behandelingen gelden verschillende procedures. Zo geldt bijvoorbeeld bij een overtijdbehandeling niet de wettelijke verplichting van 5 dagen bedenktijd.  

Anticonceptie
Ook adviseren wij over verschillende vormen van anticonceptie.

Contact

Bij Stimezo Zwolle staat het psychisch en algemeen welbevinden van de vrouw vóór, tijdens en na een abortus, in de zorg en de begeleiding centraal. De voorlichting en informatie zijn er op gericht de vrouw te helpen de besluitvorming zo helder en duidelijk mogelijk te formuleren. Het gesprek vindt plaats in een rustige en sfeervolle omgeving. De houding van de werknemers van Stimezo Zwolle is professioneel, invoelend en deskundig. De medewerkers van Stimezo Zwolle oordelen of veroordelen niet over wat er gezegd wordt en nemen de vrouw altijd serieus. En nemen zeker geen beslissing voor haar, hoe moeilijk deze beslissing voor de vrouw ook kan zijn. De begeleiding, te komen tot een keuze en de eventuele behandeling erna,  is gericht op de vrouw en haar specifieke problematiek. De bescherming van haar privacy is gewaarborgd.

beroepsvereniging van zorgprofessionals venvn stimezo