Skip to content

Gesprek en onderzoek in de abortuskliniek

Maak een afspraak

We zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag 8:15 – 16:15 uur en op vrijdag van 8:15 – 12:15 uur.

Of stel je vraag via

Een zwangerschapsafbreking vindt in onze kliniek plaats tot een zwangerschapsduur van 13 weken, gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Voorafgaand aan de behandeling vindt er een echo-onderzoek plaats.  Om tot een weloverwogen besluit te komen is de eerste stap het besluitvormingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden met de verpleegkundige en/of arts jouw medische gegevens doorgenomen en wordt het voornemen tot afbreking van de zwangerschap besproken. Het voornemen tot afbreking van de zwangerschap bespreek je altijd met de arts alleen, om zeker te weten dat je jouw keuze in volle vrijheid maakt. 

Echo-onderzoek stelt de zwangerschapsduur vast

Met een echo-onderzoek wordt de exacte duur van jouw zwangerschap vastgesteld. Deze echo wordt door een arts gemaakt. Is de zwangerschapsduur verder dan 13 weken verwijzen wij je door naar een tweede trimester kliniek.

Besluitvormingsgesprek met een verpleegkundige of arts

Na de echo volgt er een gesprek met een verpleegkundige of arts om jouw besluit te bespreken. Hierbij gaan we in op alle vragen en eventuele problemen die je hebt. Als je problemen hebt met de besluitvorming is het altijd mogelijk om externe deskundige hulp voor je aan te vragen.

Iemand meenemen naar de afspraak

Wanneer jij het goed vindt, mag je partner of andere begeleider aanwezig zijn bij de echo en het besluitvormingsgesprek.