Skip to content

Gesprek en onderzoek in de abortuskliniek

Maak een afspraak

We zijn telefonisch bereikbaar van
maandag t/m donderdag 8:15 – 16:15 uur en op vrijdag van 8:15 – 12:15 uur.

Of stel je vraag via

Een zwangerschapsafbreking vindt in onze kliniek plaats tot een zwangerschapsduur van 13 weken, gerekend vanaf de eerste dag van je laatste menstruatie. Voorafgaand aan de behandeling vindt er een echo-onderzoek plaats en een gesprek met een verpleegkundige of arts.

Echo-onderzoek stelt de zwangerschapsduur vast

Met een echo-onderzoek wordt de exacte duur van jouw zwangerschap vastgesteld. Deze echo wordt door een arts gemaakt. Is de zwangerschapsduur verder dan 13 weken verwijzen wij je door naar een tweede trimester kliniek.

Besluitvormingsgesprek met een verpleegkundige of arts

Na de echo volgt er een gesprek met een verpleegkundige of arts om jouw besluit te bespreken. Hierbij gaan we in op alle vragen en eventuele problemen die je hebt. Als je problemen hebt met de besluitvorming is het altijd mogelijk om externe deskundige hulp voor je aan te vragen.

Iemand meenemen naar de afspraak

Wanneer jij het goed vindt, mag je partner of andere begeleider aanwezig zijn bij de echo en het besluitvormingsgesprek.