De procedure bij behandeling in een abortuskliniek

Een zwangerschapsafbreking is naast een medische ingreep ook een ingrijpende gebeurtenis. In onze kliniek is er de mogelijkheid (bij bepaalde behandelingen) om een eventuele partner of begeleider als steun mee te nemen. Uiteraard zijn we in ons altijd bewust van de privacy van onze cliënten. 

Wettelijke bepalingen

In de wet is geregeld dat de keuze voor een abortus vrijwillig en weloverwogen moet worden genomen. Daarom is er een wettelijk verplichte bedenktijd van 5 dagen voor wanneer u een abortus overweegt.

De bedenktijd van 5 dagen geldt niet bij een zwangerschapsduur korter dan 6 weken en 2 dagen, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Dit is de zogenoemde overtijdbehandeling

Met een echo-onderzoek wordt altijd gekeken hoe lang u zwanger bent. Het besluitvormingsgesprek kunt u met uw huisarts houden of met een arts van onze kliniek. Als u met uw huisarts hebt overlegd, dient u een ingevulde verwijsbrief van deze arts mee te nemen naar aan onze kliniek. Een blanco verwijsbrief downloadt u op onze contactpagina.