Begeleiding en abortus bij ongewenste zwangerschap

Wat te doen bij een ongewenste zwangerschap?


Bent u ongewenst zwanger geraakt en heeft u de beslissing genomen dat u de zwangerschap wilt afbreken? Bij Abortuskliniek Stimezo zijn we van de mening dat elke vrouw deze keuze moet kunnen maken. U bent bij ons welkom bij een zwangerschap tot 13 weken. In deze gevallen kunnen wij de zwangerschap voor u afbreken. Mocht u al langer dan 13 weken zwanger zijn, dan verwijzen wij u graag door naar een tweede trimester kliniek. Alle medische handelingen die wij in onze kliniek uitvoeren vallen onder het medisch beroepsgeheim. 

Bent u ongewenst zwanger geraakt?


Heeft u met behulp van een zwangerschapstest ontdekt dat u zwanger bent? Er kunnen meerdere redenen zijn waarom een zwangerschap ongewenst is. Wij hebben geen vooroordelen en gaan dan ook graag het gesprek met u aan over uw hulpvraag. Misschien heeft u geen relatie met de vader van uw kind, of heeft u na overleg met uw partner toch besloten dat de zwangerschap afbreken de beste keuze is. Wij helpen in onze kliniek alle vrouwen, van alle leeftijden. We hanteren in onze kliniek geen wachtlijst.

Ondersteuning bij zwangerschapsafbreking


Wij begrijpen dat het afbreken van een zwangerschap een ingrijpende beslissing is. Als u het hier nog met ons over wilt hebben, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij bieden u een veilig omgeving waar u zonder dwang uw beslissing kunt nemen. Als u besluit om tot afbreking van de zwangerschap over te gaan, dan zorgen wij voor de abortus, maar ook over de nazorg die hierbij komt kijken. U kunt dan bij ons ook terecht voor informatie over anticonceptie.

Begeleiding in onze abortuskliniek

Onze begeleiding omvat psychosociale hulp, het verstrekken van de abortuspil of poliklinische zuigcurettage en de nazorg. Verder geven wij advies op het gebied van anticonceptie en verwijzen zo nodig door naar een andere kliniek.

Een behandeling vindt plaats met plaatselijke verdoving of, als u dat liever heeft, onder narcose. Wel verblijft u dan langer in onze kliniek en kan een eventuele partner of begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Bij een narcose-behandeling dient u rekening te houden dat u ongeveer 3 uur in de kliniek verblijft.

Een behandeling met plaatselijke verdoving duurt niet langer dan 10 minuten. In de tijd dat u in de klinkiek doorbrengt, wordt uw opname geregistreerd, volgt er een gesprek met een verpleegkundige en de arts en ondergaat u de behandeling. Hierna dient u minimaal 15 minuten te rusten in de rustkamer en heeft u nog een nagesprek met de arts.