Nacontrole na een abortus

Nacontrole wanneer de zwangerschap is afgebroken door middel van een zuigcurettage.

Minimaal 4 weken nadat u in onze kliniek bent behandeld, doet u de zwangerschapstest die van u ons heeft meegekregen. Het kan voorkomen dat u nog een zwak positieve zwangerschapstest heeft. Dit komt omdat het zwangerschapshormoon nog licht aanwezig in de urine. Is dat bij u het geval? Adviseren we u om 1 week later opnieuw een zwangerschapstest uit te voeren. Bij een (blijvend) positieve zwangerschapstest of aanhoudende zwangerschapsverschijnselen neemt u contact op met onze kliniek. In geval er bij u na de curettage een spiraal is geplaatst, adviseren we u om na 6-8 weken een afspraak bij ons te maken voor een controle echo.

Nacontrole wanneer de zwangerschap is afgebroken door middel van een abortuspil

Minimaal 4 weken nadat u thuis de miskraam heeft gehad, doet u de zwangerschapstest die van u ons heeft meegekregen. Het kan voorkomen dat u een zwak positieve zwangerschapstest heeft. Dit komt omdat het zwangerschapshormoon nog licht aanwezig in de urine. Is dat bij u het geval? Adviseren wij u om 1 week later opnieuw een zwangerschapstest uit te voeren. Bij een (blijvend) positieve zwangerschapstest neemt u contact op met onze kliniek. Ga direct naar de contactpagina.