Kosten van een behandeling in een abortuskliniek

Voor in Nederland woonachtige vrouwen wordt een zwangerschapsafbreking rechtstreek vergoed door de Wet langdurige zorg (WLZ), voorheen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Om aan te tonen dat u in Nederland woonachtig bent, dient u een geldige zorgpas of een uittreksel van het bevolkingsregister mee te nemen. Uw zorgverzekeraar wordt niet op de hoogte gesteld van de mogelijke ingreep. Hierdoor is altijd uw privacy gewaarborgd.

Als u niet in Nederland woont, kunt u bij onze kliniek informatie verkrijgen over de kosten van een zwangerschapsafbreking.