Kosten van een behandeling in een abortuskliniek

 

Wat kost een abortus in Nederland?

 

Voor in Nederland woonachtige vrouwen wordt een zwangerschapsafbreking rechtstreek vergoed door de Wet langdurige zorg (WLZ), voorheen de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

De kosten van een abortus worden dus vergoed door bovenstaande wetgeving.

Om aan te tonen dat u in Nederland woonachtig bent, dient u een geldige zorgpas of een uittreksel van het bevolkingsregister mee te nemen. Uw zorgverzekeraar wordt niet op de hoogte gesteld van de mogelijke ingreep. Hierdoor is altijd uw privacy gewaarborgd bij onze kliniek.

Als u niet in Nederland woont, kunt u bij onze kliniek informatie verkrijgen over de kosten van een zwangerschapsafbreking, ook wel abortus genoemd.