Heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op.

De medewerkers van Stimezo Zwolle stellen alles in het werk om onze cliënten zo goed mogelijk te behandelen en het verblijf in onze kliniek zo aangenaam mogelijk te maken. Toch kan het gebeuren dat uw verblijf in de kliniek niet helemaal naar wens verloopt en u niet tevreden bent. Wanneer dat het geval is, horen we dat graag. Wij waarderen het juist zeer als onze cliënten hun ervaringen melden, óók als het een minder goede ervaring is.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze het best direct bespreken met degene bij wie Stimezo Zwolle in dit geval, uw klacht is ontstaan. Als u dat niet wilt dan kunt u uw klacht ook neerleggen bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

De klachtenfunctionaris

De onafhankelijke klachtenfunctionaris van Stimezo Zwolle zorgt ervoor dat klachten op een goede manier worden behandeld en heeft hiervoor een klachtenreglement opgesteld. U kunt dit klachtenreglement door middel van het invullen van het klachtenformulier rechtstreeks opvragen. Onze klachtenfunctionaris registreert de klachten die bij hem binnenkomen en zal uw klacht volgens dit reglement, volledig anoniem verder met u afhandelen. Om een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen en om onze zorg verder te verbeteren. Voor het indienen van uw klacht vragen wij u gebruik te maken van het klachtenformulier hiernaast. Binnen 5 werkdagen na het indienen van uw klacht zal de klachtenfunctionaris van Stimezo Zwolle contact met u opnemen.

Geschillencommissie Zorginstellingen

Mocht de bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie Zorg heeft als voorwaarde wel dat uw, uw klacht eerst hebt besproken de klachtenfunctionaris of met een medewerker van Stimezo Zwolle.

geschillencommissie zorg

Klachtenformulier