Gesprek en onderzoek in de abortuskliniek

Een zwangerschapsafbreking vindt in onze kliniek plaats tot een zwangerschapskuur van 13 weken, gerekend vanaf de eerste dag van uw laatste menstruatie. Voorafgaand aan de behandeling vindt er een echo-onderzoek plaats en een gesprek met een verpleegkundige of arts.

Echo-onderzoek stelt de zwangerschapsduur vast

Met een echo-onderzoek wordt de exacte duur van uw zwangerschap vastgesteld. Deze echo wordt door een arts gemaakt. Is de zwangerschapsduur verder dan 13 weken verwijzen wij u door naar een tweede trimester kliniek.  

Na de echo volgt er een gesprek met een verpleegkundige of arts om uw besluit te bespreken. Hierbij gaan we in op alle vragen en eventuele problemen die u heeft. Als u problemen heeft met de besluitvorming is het altijd mogelijk om externe deskundige hulp voor u te vragen.

Indien u het op prijs stelt, mag uw eventuele partner of begeleider aanwezig zijn bij de echo en het besluitvormingsgesprek. Ook is het mogelijk om uw partner of begeleider mee te nemen (met uitzondering van een behandeling onder narcose) naar de behandelkamer en rustkamer.