Ongewenst zwanger, wat nu?

Een zwangerschapsafbreking in onze kliniek is behandeling mogelijk tot 13 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. De kerntaak van ons is de medische en verpleegkundige begeleiding bij een abortus.  

Begeleiding in onze abortuskliniek

Onze begeleiding omvat psychosociale hulp, het verstrekken van de abortuspil of poliklinische zuigcurettage en de nazorg. Verder geven wij advies op het gebied van anticonceptie en verwijzen zo nodig door naar een andere kliniek.

Een behandeling vindt plaats met plaatselijke verdoving of, als u dat liever heeft, onder narcose. Wel verblijft u dan langer in onze kliniek en kan een eventuele partner of begeleider niet bij de behandeling aanwezig zijn. Bij een narcose-behandeling dient u rekening te houden dat u ongeveer 3 uur in de kliniek verblijft.

Een behandeling met plaatselijke verdoving duurt niet langer dan 10 minuten. In de tijd dat u in de klinkiek doorbrengt, wordt uw opname geregistreerd, volgt er een gesprek met een verpleegkundige en de arts en ondergaat u de behandeling. Hierna dient u minimaal 15 minuten te rusten in de rustkamer en heeft u nog een nagesprek met de arts.