Na de behandeling met de abortuspil

Neem contact op met onze kliniek of met uw huisarts als u last krijgt van:

  • aanhoudende heftige buikpijn of overmatig bloedverlies
  • koorts boven 38,5°C die 2 dagen aanhoudt en waarbij u zich ziek voelt

Nacontrole

Ter controle doet u 4 weken na de behandeling de zwangerschapstest die u van ons meekrijgt. Bij een positieve testuitslag neemt u altijd direct contact op met onze kliniek. Tot slot vragen wij u het meegekregen vragenformulier in te vullen en te retourneren naar onze kliniek. 

Deel 1 van de behandeling

Wanneer u in de kliniek komt, vult u een medische vragenlijst in. Vervolgens wordt er een echo gemaakt, onder meer om de zwangerschapsduur vast te stellen. Er wordt een Hb bepaling gedaan om een eventuele bloedarmoede uit te sluiten. Ook wordt met de arts de medische vragenlijst doorgenomen. De arts beslist uiteindelijk of u voor behandeling met de abortuspil in aanmerking komt.

Daarna heeft u een intakegesprek met een verpleegkundige, waarin uw besluit tot afbreking van de zwangerschap wordt besproken en krijgt u uitleg over de behandeling met de abortuspil en over de andere mogelijkheid tot abortus, de zuigcurettage. Tevens wordt een passend anticonceptie advies gegeven.

De arts geeft u 1 tablet mifepriston die u in de kliniek met water inneemt. Het is een anti-hormoon en het blokkeert de aanmaak van het hormoon dat uw lichaam aanmaakt om de zwangerschap in stand te houden (progesteron). Na inname van de mifepriston gaat u naar huis. U kunt al last krijgen van krampen en vaginaal bloedverlies, maar meestal merkt u er niet veel van.

Vrijwel nooit betekent dit dat de zwangerschap compleet is afgebroken. Het tweede deel van de behandeling zult u daarom altijd moeten voortzetten.

Deel 2 van de behandeling met de abortuspil

Eén tot drie dagen na inname van de mifepriston, brengt u zelf (na het ontbijt en toiletgang) 4 tabletten misoprostol hoog vaginaal in. Deze zorgen ervoor dat uw baarmoeder gaat samentrekken. Wij raden u aan om na het inbrengen van deze 4 tabletten een pijnstiller, bijvoorbeeld ibuprofen, diclofenac of naproxen, in te nemen. Zo nodig kunt u verder pijnstilling aanvullen met paracetamol.

In 80% van de gevallen wordt het vruchtzakje binnen 4-6 uur uitgestoten. Meestal gaat dit gepaard met bloedverlis, buikkrampen en soms ook met misselijkheid. Het vruchtzakje ziet eruit als een vliezig, wittig wattenbolletje. Het bloedverlies kan aanzienlijk zijn die dag. Daarna varieert het bloedverlies sterk; van enkele dagen tot aan (soms) de eerstvolgende menstruatie.

De volgende voorwaarden zijn daaraan verbonden:

  • Om het tweede deel van de behandeling thuis te kunnen doen,
  • bent u in gezelschap van een volwassene op de dag van het tweede deel van de behandeling,
  • draagt u op dat moment geen zorg voor kinderen,
  • en/of artsenpost indien u medische ondersteuning nodig heeft.

Heeft u meer vragen rond de abortuspil? Klik hier.