Anticonceptie, wat is een goede keuze?

Algemeen

Het medisch team van Stimezo Zwolle begeleiden vrouwen bij het maken van een goede keuze over het gebruik van anticonceptie. Anticonceptie wordt misschien wel enkele tientallen jaren gebruikt. Zij geven u graag een anticonceptieadvies op maat. In een persoonlijk gesprek wordt gezamenlijk gekeken welke vorm van anticonceptie het beste aansluit bij individuele omstandigheden, leeftijd en persoonlijke voorkeur. In de brochure anticonceptie worden verschillende anticonceptiemethoden toegelicht.

Advies op maat

Ook als er geen sprake is van een zwangerschapsafbreking, kan een vrouw bij ons terecht voor een anticonceptie advies op maat. In een persoonlijk gesprek kijken wij samen met de vrouw naar welke vorm van anticonceptie het beste aansluit bij haar individuele omstandigheden, leeftijd en persoonlijke voorkeur.

Ga voor een persoonlijk anticonceptie adviesgesprek naar www.Stimezo-Zwolle/contact en maak een afspraak en vraag vrijblijvend een prijsopgave.

Wat is anticonceptie?

anticonceptie

Anticonceptie betekent letterlijk het tegengaan van bevruchting. Het voorkomen van een zwangerschap dus. Veel vrouwen denken bij anticonceptie als eerste aan de pil. Maar er zijn verschillende soorten van anti- conceptiepillen beschikbaar en wat is dan een goede keuze? Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen de combinatiepil met of zonder stopweek, of de pil zonder oestrogeen.

 

Welke soorten anticonceptie zijn er?

In Nederland zijn er veel anti conceptie- methoden beschikbaar in een andere vorm dan de pil en allemaal met andere praktische eigenschappen. Zo is er de wekelijkse of maandelijkse methode of de meerdere jaren anticonceptie met een staafje of een spiraaltje dat door de arts wordt ingebracht. Het maken van de juiste ‘anticonceptie keuze’ is daarom van groot belang. De brochure anticonceptie geeft een overzicht van diverse anticonceptiemethoden en hun belangrijkste eigenschappen.

Vergoeding van anticonceptie?

Anticonceptie zit sinds 1 januari 2011 niet meer in de basisverzekering. Vrouwen tot 21 jaar krijgen anticonceptie (met uitzondering van condooms) wel vergoed. Afhankelijk van het merk kan het zijn dat een bijbetaling verschuldigd is. Voor vrouwen vanaf 21 jaar kan het mogelijk zijn dat anti- conceptie (deels) vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. Neem contact op met de eigen zorgverzekeraar of raadpleeg www.zorgwijzer.nl/vergoeding/anticonceptie.

Welke methode van anticonceptie past het best bij mij?

Geen vrouw is hetzelfde en ook haar persoonlijke omstandigheden kunnen verschillen. Er zijn bijvoorbeeld vrouwen die geen kinderen hebben, vrouwen die borstvoeding geven of vrouwen die al een compleet gezin hebben. Sommige vrouwen vergeten vaak de pil in te nemen of willen juist anticonceptie waar zo min mogelijk hormonen zitten.

Kortom, iedere vrouw heeft haar eigen specifieke situatie en individuele wen- sen. Er zijn een heleboel verschillende anticonceptiemiddelen beschikbaar. Het is daarom belangrijk om een goede keuze te maken. Eerst leggen wij het verschil uit tussen zogenaamde ‘combinatiemethoden ‘oestrogeen’ en ‘progestageen’ en ‘methoden zonder oestrogeen’.

Combinatiemethoden oestrogeen en progestageen

Een combinatiemethode bevat twee hormonen: ‘oestrogeen’ en ‘progestageen’. De beschikbare combinatiemethoden zijn de combinatiepil, de anticonceptiepleister en de anticonceptiering.

Twee belangrijke kenmerken van een combinatiemethode zijn: een meestal regelmatig menstruatiepatroon, de menstruatie (stopweek) overgeslagen, uitgesteld of verschoven kan worden. Combinatiemethoden zijn er in diverse doseringen en met verschillende soorten hormonen.

De meeste combinatiemethoden bevat- ten een synthetisch hormoon, maar er zijn ook methoden met een lichaamseigen hormoon. Deze zijn alleen in de vorm van een pil verkrijgbaar. Een combinatie- methode wordt in enkele situaties afgeraden, bijvoorbeeld als er borstvoeding gegeven wordt, of als er sprake is van oestrogeenintolerantie of trombose. Ook bij migraine kan een methode zonder oestrogeen een overweging zijn.

anticonceptie schema

Methoden zonder oestrogeen

Zoals de naam al zegt, bevat een methode zonder oestrogeen alleen het hormoon ‘progestageen’. In Nederland is één pil zonder oestrogeen beschikbaar. Dit is net als de combinatiepil een betrouwbare pil die dagelijks wordt geslikt. Een methode zonder oestrogeen kan bij voorbeeld een uitkomst zijn voor vrouwen die borstvoeding geven of vrouwen met oestrogeen gerelateerde bijwerkingen.

Belangrijk om te weten is dat een methode zonder oestrogeen geen stop-week heeft en dat de menstruatie niet kan worden overgeslagen of kan worden uitgesteld. Bovendien is het goed om te weten dat bij gebruik van de methode zonder oestrogeen de menstruatie kan veranderen of zelfs helemaal kan weg blijven.

Tot slot is nog er de sterilisatie. Dit is een permanente methode.

anticonceptie zonder oestrogeen

De combinatiepil

Werking
De pil oftewel orale anticonceptie bevat een combinatie van hormonen (progestageen en oestrogeen) die ervoor zorgt dat de eisprong onderdrukt wordt. Bovendien wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik
U neemt dagelijks één pil in gedurende drie weken. Vervolgens wordt er één week gestopt met innemen, waardoor er doorgaans een bloeding optreedt. Na de stopweek begint u met de volgende strip. Om een menstruatie uit te stellen, kunt u de stopweek overslaan en direct doorgaan met de volgende strip.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid is zeer hoog (bij correct gebruik zal 3 op de 1000 vrouwen toch zwanger raken in het eerste jaar van gebruik).
 • Mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Minder pijnlijke menstruatie.
 • Het bloedverlies tijdens de menstruatie vermindert.

Nadelen

 • Bij het starten kunnen bijwerkingen als misselijkheid, hoofdpijn of gevoelige borsten optreden (maar verdwijnen meestal weer na enkele maanden).
 • Het vergeten van een pil, maar ook heftig overgeven of diarree, kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • Minder geschikt voor vrouwen van 35 jaar of ouder die blijven roken.
 • Voorzichtigheid is geboden bij hart- en vaataandoeningen.

Vaginale ring

Werking
Deze vorm van anticonceptie wordt niet geslikt, maar vaginaal ingebracht. Het is een flexibele kunststof ring die dagelijks een lage dosering oestrogeen en progestageen afgeeft. De hormonen worden via het slijmvlies in de vagina in het bloed opgenomen. Hierdoor wordt de eisprong onderdrukt en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik
De ring wordt door de gebruiker zelf ingebracht net als een tampon. Na drie weken kunt u de ring verwijderen en treedt er in de stopweek een bloeding op. Na zeven dagen brengt u de nieuwe ring in. Het is ook mogelijk om de stopweek een keer over te slaan en direct na de eerste ring de volgende ring in te brengen.

Voordelen

 • De ring is even betrouwbaar als een combinatiepil, mits volgens voorschrift gebruikt.
 • Het bloedverlies tijdens de menstruatie vermindert.
 • Niet iedere dag aan anticonceptie hoeven denken.

Nadelen

 • Bijwerkingen zoals hoofdpijn, vaginaal ongemak of misselijkheid kunnen voorkomen.
 • Minder geschikt voor vrouwen van 35 jaar of ouder die blijven roken. Voorzichtigheid is geboden bij hartvaataandoeningen.

Anticonceptiepleister

Werking
Deze vorm van anticonceptie wordt niet geslikt, maar als een pleister op de huid gedragen. De pleister bevat een vaste hoeveelheid oestrogeen en progestageen die dagelijks via de huid wordt opgenomen. Hierdoor wordt de eisprong onderdrukt en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik 
Bij deze vorm van anticonceptie dient u wekelijks aan uw anticonceptie te denken. Gedurende drie weken brengt u iedere week een nieuwe pleister op een schone, droge en onbehaarde huid aan. Vervolgens draagt u in de stopweek zeven dagen geen pleister waarbij doorgaans een bloeding optreedt. Het is ook mogelijk om de stopweek een keer over te slaan en direct na de eerste pleister de volgende pleister te gebruiken.

Voordelen

 • De pleister is even betrouwbaar als de combinatiepil, mits volgens voorschrift gebruikt.
 • Het bloedverlies tijdens de menstruatie vermindert.
 • Niet dagelijks, maar wekelijks aan anticonceptie hoeven denken.

Nadelen

 • Niet geschikt voor vrouwen zwaarder dan 90 kilo (de hormonen worden bij overgewicht minder goed opgenomen door de huid).
 • De pleister kan huidirritatie veroorzaken op de plaats van aanbrengen.
 • Minder geschikt voor vrouwen van 35 jaar of ouder die blijven roken. Voorzichtigheid is geboden bij hart- en vaataandoeningen.
 • Het niet op tijd aanbrengen van een nieuwe pleister kan invloed hebben op de betrouwbaarheid.
 • De pleister kan loslaten, u dient dit regelmatig te controleren.

De minipil

Werking
Dit is ook een vorm van orale anticonceptie, maar bevat alleen een progestageen. In sommige gevallen mag een vrouw geen oestrogenen gebruiken en biedt de minipil uitkomst. De minipil is ook geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven. Door het gebruik van de minipil wordt de eisprong geremd en wordt er een barrière in de baarmoedermond gevormd waardoor zaadcellen moeilijker kunnen doordringen.

Gebruik
U neemt dagelijks één tablet in, op een vast tijdstip. Bij het gebruik van de minipil wordt er geen stopweek ingelast.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid is even hoog als die van een combinatiepil, mits correct en op een vast tijdstip ingenomen.
 • Sommige vrouwen vinden het makkelijker aan de pil te denken als deze iedere dag moet worden ingenomen.

Nadelen

 • Onregelmatig bloedverlies.
 • Bijwerkingen zoals misselijkheid, pijnlijke borsten, wisselende stemming en hoofdpijn kunnen voorkomen.
 • Geen mogelijkheid om de menstruatie uit te stellen.
 • Het vergeten van een pil, maar ook heftig overgeven of diarree, kan invloed hebbenop de betrouwbaarheid.

De prikpil

Werking
De prikpil is een injectie die alleen het hormoon progestageen bevat. De juiste hoeveelheid hormonen komt langzaam in uw lichaam vrij en zorgt ervoor dat de eisprong onderdrukt wordt.

Gebruik
De prikpil wordt iedere twee tot drie maanden door uw arts toegediend.

Voordelen

 • De prikpil is even betrouwbaar als de combinatiepil indien iedere drie maanden toegediend.
 • Een alternatief voor vrouwen die onregelmatig leven of de pil vergeten.
 • Slecht eens per drie maanden aan uw anticonceptie denken.

Nadelen

 • Bijwerkingen zoals gewichtsverandering, onregelmatig bloedverlies en hoofdpijn kunnen optreden.
 • Als bijwerking kan een vermindering van de botdichtheid optreden, waardoor de prikpil afgeraden wordt bij botontkalking.
 • Indien u besluit toch zwanger te willen worden, is het mogelijk dat het soms enkele maanden duurt voordat u weer vruchtbaar bent.

Het anticonceptiestaafje

Werking
Vanuit een kunststof staafje ter grootte van een lucifer dat onder de huid is geplaatst, wordt continu een zeer kleine hoeveelheid progestageen aan uw lichaam afgegeven. Dit zorgt voor remming van de eisprong.

Gebruik
Het anticonceptiestaafje wordt door uw arts onder plaatselijke verdoving onderhuids in uw bovenarm ingebracht en kan tot drie jaar blijven zitten.

Voordelen

 • Het staafje is even betrouwbaar als de combinatiepil, mits correct ingebracht.
 • Een alternatief voor vrouwen die onregelmatig leven of de pil vergeten.
 • Tot drie jaar niet aan uw anticonceptie hoeven denken.
 • Na het verwijderen keert de normalemenstruatie snel terug.

Nadelen

 • Het inbrengen dient door een ervaren arts te gebeuren, omdat het belangrijk is dat dit goed gebeurt.
 • Onregelmatige bloedingen of geheel uitblijven van menstruatie kan voorkomen.

Het koperspiraal

Werking
Door de aanwezigheid van een vreemd lichaam in de baarmoeder wordt het eventueel bevruchte eicellen moeilijker gemaakt om in te nestelen in de baarmoeder. Bovendien zorgt de afgifte van koperionen in de baarmoeder ervoor dat zaadcellen afgebroken of afgeremd worden. De werking treedt direct na plaatsing in.

Gebruik
Het plaatsen van een koperspiraal in de baarmoeder dient door een arts te gebeuren. Het beste moment van plaatsen is binnen zeven dagen na het begin van de menstruatie. Het koperspiraal kan doorgaans tot vijf jaar blijven zitten.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid is zeer hoog (gemiddeld wordt 1-10 op de 1000 vrouwen zwanger)
 • Tot vijf jaar niet aan uw anticonceptie hoeven denken.
 • Na het verwijderen keert de normale menstruatie snel terug.
 • Kan gebruikt worden als morningaftermethode en vervolgens blijven zitten als anticonceptie.

Nadelen

 • De menstruatie kan heviger of langduriger zijn dan normaal, vooral in de eerste drie maanden.
 • Het plaatsen van een spiraal kan pijnlijk zijn.

Het hormoonspiraal

Werking
Dit spiraaltje bevat een progestageen dat continu in een lage dosering aan de baarmoeder wordt afgegeven. Het zorgt ervoor dat het baarmoederslijmvlies in rust komt. Bovendien bemoeilijkt het vreemde lichaam in de baarmoeder de innesteling van een eventuele bevruchte eicel. Bij sommige vrouwen wordt zelfs de eisprong onderdrukt.

Gebruik
Het plaatsen van een hormoonspiraal in de baarmoeder dient door een arts te gebeuren. Het beste moment van plaatsen is binnen zeven dagen na het begin van de menstruatie. Het hormoonspiraal kan doorgaans tot vijf jaar blijven zitten.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid is zeer hoog (gemiddeld wordt 1-2 op de 1000 vrouwen zwanger)
 • Tot vijf jaar niet aan uw anticonceptie hoeven denken.
 • Na het verwijderen keert de normale menstruatie snel terug.

Nadelen

 • Met name de eerste drie maanden kunnen bijwerkingen zoals buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn optreden.
 • Bloedverlies kan onregelmatig verlopen of zelfs geheel uitblijven.
 • Het plaatsen van een spiraal kan pijnlijk zijn.

Anticonceptie zonder hormonen: De condoom

Werking
Het condoom zorgt ervoor dat de zaadcellen worden tegengehouden. Er zijn twee verschillende varianten. De bekendste variant is het mannencondoom maar er bestaat ook een vrouwencondoom.

Gebruik
Het mannencondoom wordt over de stijve penis afgerold. Belangrijk hierbij is dat er geen lucht zit in het zaadreservoir aan het uiteinde. Het vrouwencondoom wordt door de vrouw vaginaal ingebracht. Dit kan vooraf worden gedaan.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid van condooms is redelijk. Bij gebruik van het mannencondoom wordt gemiddeld 2 op de 100 vrouwen toch zwanger en bij gebruik van het vrouwencondoom is dat 5 op de 100 vrouwen bij correct gebruik.
 • Beschermt tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s).
 • Deze methode bevat geen hormonen.

Nadelen

 • Men dient tijdens het vrijen aan anticonceptie te denken.
 • Het condoom kan als minder prettig worden ervaren tijdens het vrijen.
 • In de praktijk ligt de betrouwbaarheid aanzienlijk lager, aangezien condooms kunnen afglijden of scheuren.

Sterilisatie van de man

Werking
Door een eenvoudige chirurgische ingreep worden de zaadleiders onderbroken waardoor er bij een zaadlozing geen zaadcellen meer in het sperma voorkomen.

De ingreep
De ingreep vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Via kleine sneetjes in de balzakken worden de zaadleiders doorgeknipt en wordt alles dichtgemaakt. De ingreep is definitief, want het ongedaan maken van de ingreep is vaak niet meer mogelijk.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid is zeer hoog, slechts 1 op de 1000 vrouwen wordt toch zwanger.
 • Nooit meer aan anticonceptie hoeven denken.
 • Deze methode bevat geen hormonen.

Nadelen

 • Na de ingreep is de man niet direct onvruchtbaar, het duurt gemiddeld 3 maanden of 20 zaadlozingen.

Sterilisatie van de vrouw

Werking
De eileiders worden door een chirurgische ingreep afgesloten, waardoor de eicellen niet meer in de baarmoeder kunnen komen en dus niet meer bevrucht kunnen worden door een zaadcel.

Methoden
Er zijn twee verschillende methoden, waarbij de ingreep plaatsvindt via sneetjes in de buik (laparoscopie) of van binnen uit via de schede (hysteroscopie). Bij een laparoscopie wordt via sneetjes in de buik een kijkbuis in de buik gebracht en een instrument waarmee de eileiders worden  afgesloten. Het afsluiten van de eileiders kan gedaan worden door dichtbranden of afsluiten met klemmetjes of ringetjes. Deze ingreep wordt gedaan onder narcose.

Een hysteroscopie is een kijkoperatie in de baarmoeder. Via de schede wordt een kijkbuis ingebracht en een katheter om de eileiders van binnenuit af te sluiten. Het afsluiten kan gedaan worden door het plaatsen van speciale veertjes (Essure-techniek) of door de eileiders op te vullen met een siliconenrubber (Ovabloc). Voor een hysteroscopie hoeft u niet onder narcose, maar plaatselijke verdoving kan wel toegepast worden.

Voordelen

 • De betrouwbaarheid is zeer hoog. Nooit meer aan anticonceptie hoeven denken.
 • Deze methode bevat geen hormonen.
 • De herstelperiode na een hysteroscopie is korter dan na een laparoscopie.

Nadelen

 • De ingreep is definitief, want het ongedaan maken van de ingreep is vaak niet meer mogelijk.
 • Na een hysteroscopie bent u niet direct onvruchtbaar, u dient drie maanden aanvullende maatregelen te treffen ter voorkoming van zwangerschap.

Betrouwbaarheid

Geen enkele methode is 100% betrouwbaar. Er bestaat dus een zeer kleine kans dat u, ondanks het gebruik van anticonceptie, toch zwanger kunt raken. Daarbij komt ook nog dat een aantal methoden in theorie zeer betrouwbaar zijn, maar in de praktijk wordt de betrouwbaarheid verminderd door
onjuist gebruik.

De betrouwbaarheid van de pil, ring of pleister kan worden vergroot door een herinneringsbericht in te stellen op je mobiel. Er is ook een app beschikbaar die herinnert aan het innemen of toepassen van uw anticonceptie (zie bijvoorbeeld http://www.mypillapp.com/ of https://play.google.com/store/apps/details?id=so.de.bc&feature=related_apps)

Vergoeding

Anticonceptie zit sinds 1 januari 2011 niet meer in de basisverzekering. Vrouwen tot 21 jaar krijgenanticonceptie (met uitzondering van condooms) wel vergoed. Afhankelijk van het merk kan het zijn dat een bijbetaling verschuldigd is. Voor vrouwen vanaf 21 jaar kan het mogelijk zijn dat anticonceptie (deels) vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of hun website raadplegen voor de meest actuele polisvoorwaarden.

Noodanticonceptie

Anticonceptie zit sinds 1 januari 2011 niet meer in de basisverzekering. Vrouwen tot 21 jaar krijgenanticonceptie (met uitzondering van condooms) wel vergoed. Afhankelijk van het merk kan het zijn dat een bijbetaling verschuldigd is. Voor vrouwen vanaf 21 jaar kan het mogelijk zijn dat anticonceptie (deels) vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering. U kunt het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar of hun website raadplegen voor de meest actuele polisvoorwaarden.

Het kan zijn dat de anticonceptie gefaald heeft (zoals afglijden of scheuren van het condoom) of verkeerd toegepast (bijvoorbeeld meerdere dagen de pil vergeten) of dat u onbeschermd heeft gevreeën. Er zijn twee methoden die een ongewenste zwangerschap kunnen voorkomen. Deze methoden zijn in verband met de ernst van de bijwerkingen en lagere effectiviteit dan gewone anticonceptie alleen bedoeld als noodoplossing. Hier volgt een overzicht van de verschillende noodanticonceptie methoden:

De morning-afterpil
Deze pil bevat een progestageen (levonorgestrel). De werking berust waarschijnlijk op de onderdrukking van de eisprong en verandering in de baarmoederslijmvlies waardoor innesteling van een eventueel bevruchte eicel moeilijker wordt. Deze pil kan geen zwangerschap afbreken.
U dient deze pil zo snel mogelijk na de onbeschermde gemeenschap in te nemen, maar in ieder geval binnen 72 uur. Deze methode is niet 100% betrouwbaar en de betrouwbaarheid neemt af naarmate men langer wacht met innemen. De morning-afterpil is zonder recept verkrijgbaar bij apotheek en drogist, maar wordt op recept vergoed aan jongeren tot 21 jaar.

De morning-afterspiraal
Het spiraaltje zorgt ervoor dat innesteling van een eventueel bevruchte eicel wordt verhinderd. Deze methode kan tot 5 dagen na de onbeschermde gemeenschap worden toegepast. U kunt ervoor kiezen om de spiraal te laten zitten als normale anticonceptie zodat u voor vijf jaar beschermd bent tegen zwangerschap.