5 dagen bedenktijd is wettelijk verplicht

Als u meer dan 6 weken en 2 dagen zwanger bent - gerekend vanaf de eerste dag van uw laatste menstruatie - geldt er voor een abortus een bedenktijd van 5 dagen. Dit is bij wet geregeld als waarborg voor een weloverwogen besluit. 

Gesprek met uw huisarts of een arts in de abortuskliniek

De 5 dagen bedenktijd zitten tussen het eerste gesprek met een arts, waarin u uw voornemens tot zwangerschapsafbreking heeft besproken, en de dag van de behandeling.

Voor het eerste gesprek en de benodigde verwijsbrief kunt u een afspraak maken met uw huisarts. Na dit gesprek kunt u direct contact opnemen met de kliniek om een datum voor de behandeling af te spreken. 5 dagen later kan dan de behandeling plaatsvinden.

Als u uw huisarts niet wilt of kunt inschakelen, is het ook mogelijk een afspraak te maken met een arts in onze kliniek voor een eerste gesprek. Ook in dit geval geldt na het gesprek de 5 dagen bedenktijd.